Recepție Comenzi BMW

Aplicația „Recepție Comenzi BMW” asigură verificarea rapidă a Notelor de Recepție cu ajutorul cititorului de coduri de bare Honeywell.
Mod de utilizare: se exportă Nota de Recepție din Incadea, se încarcă în aplicație, apoi se scanează produsele recepționate.
După scanarea tuturor produselor, aplicația afișează eventualele diferențe de cantitate:
cât trebuia recepționat (cantitate din Nota de Recepție) versus cât s-a recepționat (cantitate scanată).
Aplicația poate fi accesată atât de pe calculatorul personal (pentru încărcarea Notei de Recepție în format Excel)
cât și de pe scanerul Honeywell (pentru scanarea produselor).